icons-store

Lokalsökning

När din kedja är mogen för ytterligare enheter gäller det att finna nya affärslägen. Rätt placering kan vara avgörande för enhetens överlevnad. 

Vi på Franchise Connection har mångårig erfarenhet av etablering på den nordiska marknaden och har därmed en stor kunskap om de lokala marknadernas struktur och utformning. Detta minimerar risken för etablering på fel affärsläge. Vi bistår i hela processen, från att ta fram en rad olika förslag på nya etableringspunkter tills ett kontrakt är undertecknat, oavsett om det gäller ny- eller ombyggnad.

Genom åren har vi också upparbetat ett starkt kontaktnät hos de tongivande aktörerna inom fastighetsbranschen.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt affärsläge.
Ring oss på 040-685 87 87 eller använd vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-recruit

Franchiserekrytering

Franchise Connection har lång erfarenhet av att hitta, attrahera och urskilja personligheter som passar som franchisetagare och masterfranchisetagare.

Rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet, metodik och engagemang. Franchise Connection använder sig av en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett stort nätverk, erfarna samarbetspartners samt ett omfattande annonspaket för att hitta de rätta kandidaterna för just din verksamhet. Vi säkerställer också att alla sökande får en bra upplevelse av rekryteringsprocessen.

Att rekrytera franchisetagare handlar för de allra flesta franchisekedjor lika mycket om införsäljning av en affärsidé som urskiljning och bedömning.

Vi kan hjälpa er att rekrytera inom följande grupper:

 • Master Franchise
 • Franchisetagare
 • Personal

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att rekrytera. Ring oss på 040-685 87 87 eller maila oss på rekrytering@franchiseconnection.se

Till kontakt

icons-agreement

Franchiseavtal

Franchiseavtalet reglerar relationen mellan franchisegivare och franchisetagare.
Avtalet skall innehålla en tydlig redovisning av bägge parters rättigheter och skyldigheter. Avtalet skall också reglera ansvar och samarbete samt på vilket sätt franchiseföretaget skall skötas.

Avtalet kan även innehålla regler för vilket geografiskt område avtalet avser, priset för rättigheten och om franchisetagaren i inledningsskedet har möjlighet att förhandla med en annan franchisegivare samtidigt.

Franchiseförhållande skall bygga på ett win-win-koncept så det gäller att skapa ett balanserat franchiseavtal. Vi företräder en tanke om etiskt hållbar franchising och då krävs att avtalet är välbalanserat till förmån för båda parter.

Vill du veta mer?

Vi kan hjälpa dig att ta fram ett franchiseavtal.
Ring oss på 040-685 87 87 eller använd vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-handbook

Handbok

En Handbok är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att alla enheter i en kedja levererar det som konceptet lovar, är en juridisk del och utgör en del av Franchiseavtalet.

Handboken ska innehålla konceptbeskrivning och förmedla vad varumärket står för, den ska också innehålla instruktioner om hur det dagliga arbetet ska utföras samt olika typer av checklistor.

Vi hjälper er att utveckla en Handbok som är anpassad till ert franchisekoncept oavsett var i processen ni befinner er.

Vill du veta mer?

Vi kan hjälpa dig att ta fram en Handbok.
Ring oss på 040-685 87 87 eller använd vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-education

Utbildning

Ett franchisesystem bygger på ett koncept som är gemensamt för alla i kedjan. För att alla ska ha kunskap om konceptets delar såsom affärsidé, värderingar, kundnytta och så vidare; måste franchisegivaren tillhandahålla utbildning. Denna utbildning är i första hand en utbildning inom konceptets specifika områden (produktion, arbetsmetoder, butiksarbete, service, försäljning) men också mer allmänna delar inom ekonomi och affärsmannaskap är viktiga beståndsdelar.

Som franchisegivare är det viktigt att man har en grundutbildning för nya franchisetagare, detta för att underlätta starten men också säkerställa att den nya enheten kommer drivas enligt det koncept som franchisen avser. Franchisetagarens medarbetare behöver också introduktionsutbildning för att kunna utföra sina delar av arbetet på ett korrekt vis. Utbildningsprogrammet måste hela tiden hållas aktuellt och anpassat efter konceptets utveckling. Vi hjälper till och lägger grunden för ert utbildningsprogram. Därefter hjälper vi till och håller ert utbildningsprogram uppdaterad och anpassat efter ert koncept.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt affärsläge.
Ring oss på 040-685 87 87 eller använd vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-quality

Kvalitetssäkring

För att säkerställa en franchisekedja över tiden krävs att man arbetar med kvalitetssäkring. Kvalitetssäkringen blir också ett verktyg för att utveckla kedjan och följa med de förändringar som sker i marknaden.

För båda parters skull i ett franchisesystem använder man sig bäst av en strukturerad metod för att mäta och genomföra kvalitetssäkringar. Att genomföra kontinuerliga mätningar och arbeta strukturerat med dessa leder kedjan och alla som arbetar inom den framåt. Mätningarna görs inte enbart för att franchisegivaren ska kunna säkerställa konceptets efterlevnad ur sitt perspektiv utan lika mycket för att de enskilda franchisetagarna ska känna sig säkra på att kollegorna hanterar konceptet på ett korrekt sätt.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt affärsläge.
Ring oss på 040-685 87 87 eller använd vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-finance

Ekonomi

Vi skräddarsyr utifrån vår klients behov ekonomiska lösningar som är unika för varje företag, stora som små och oavsett bolagsform.

Indoor accounting

Vi utför tjänster som löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar, bolagsdeklarationer, skattedeklarationer mm inne på vårt kontor. Våra klienter lämnar själv in sitt material.

Outsourcing

Denna tjänst innebär att vår klient outsourcar hela eller delar av sin ekonomiavdelning. Vi jobbar ute hos klienten och kan ta hand om allt ifrån löpande administration såsom bokföring, betalnings- och löneadminstration, till bokslut, rapportering mm, helt utifrån vilka behov klienten har.

Consulting

Denna tjänst innebär att Interima avlönar en konsult som är stationerad ute hos klienten på antingen kortare eller längre uppdrag. Arbetsuppgifterna skräddarsys utifrån klientens behov.

Samtliga segment ovan kan och bör kombineras med rådgivning. Rådgivningen i sig kan också vara frikopplad och fungera som ett fristående segment för klienter som inte är i behov av våra övriga tjänster.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-interiordesign

Inredningsdesign

Vi formger och utvecklar produkter, inredningskoncept och miljöer som stärker våra kunders identitet och ökar deras affärsverksamhet. Med hjälp av en grundlig analys av våra kunders behov levererar vi helhetslösningar från idé till färdig produkt med kvalitetssäkring i alla led.

Vi kombinerar de bästa bitarna inom industridesign och inredningsdesign. Vi låter dem komplettera varandra. Här finns också spetskompetens inom industridesign, inredningsdesign, grafisk design och projektledning. Först identifieras ett behov. Därefter kvalitetssäkrar vi i alla led och försäkrar oss om att vi är på rätt spår. Parametrar som budget, projektledning och tidsplaner är lika viktiga som själva designen i sig.

Under flera år har vi utvecklat ett brett nätverk av producenter, entreprenörer, grossister och agenturer. Detta ger oss stor flexibilitet. Och vi är petiga – bara de bästa får ansluta sig till detta nätverk. Systemet gör att kunden får ett skräddarsytt lag som löser alla problem under vägen. Men bara ett mobilnummer att hålla reda på. En projektledare ansvarar för all samordning, från idé till helt färdig produkt.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-graphicdesign

Grafisk Design

För att lyckas inom franchising är ett genomtänkt kreativt koncept och varumärkets visuella uttryck en grundpelare.

Vi hjälper både små lokala och stora multinationella företag att uttrycka sig visuellt i designprojekt och med sitt varumärke. Vi är vana vid att jobba direkt med ledning och ägare där vi tillsammans utvecklar, konceptualiserar och visualiserar varumärket i form och färg, samt bygger en hållbar strategi för hur det ska paketeras för att möta affärsmålen.

Vi är specialister på:

 • Grafisk Profil: Varumärke, Logotyp, Identitet & Design
 • Grafisk Interiör: Applicering av varumärket i miljö

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-communication

Kommunikation

För att lyckas nå ut med ditt koncepts budskap, både internt och externt är Kommunikation, dvs MF ett av de viktigaste redskapen du har. En riktigt lyckad kampanj kan hjälpa ditt företag att växa rejält.

Vi gör allt från traditionell marknadsföring, konsumentreklam, B2B, interna företagskampanjer, events, kickoffer och rena designprojekt.

Det som är den gemensamma nämnaren i alla uppdrag vi tar på oss är kommunikation skapad för att väcka intresse, oavsett ämne.

Vi jobbar inom följande områden:

 • Webb
 • Kampanjer
 • Reklam
 • Kick-off
 • Events
 • Aktiv marknadsföring

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär.

Till kontakt

icons-clothes

Klädesdesign

Vi skapar specialdesignade profilkläder och arbetskläder åt näringslivet i Norden. Kännetecknande för våra kollektioner är en nyskapande kombination av form och funktion.

Våra textila produktionsanläggningar i Europa har gedigen erfarenhet och tillverkar åt välkända varumärken inom både mode- och yrkeskläder såsom Hugo Boss, Tommy Hillfiger, Mexx, St Oliver, Zara, Uvex och Deltaplus. Med hjälp av ett bra nätverk, goda kontakter och starka ägare har vi på kort tid byggt upp ett framgångsrikt företag inom yrkeskläder. Ett stort antal företag och organisationer har insett fördelarna med kläder som gör att man trivs och ser bra ut på jobbet. Idag exporterar vi till flera länder i Europa.

Tack vare att all tillverkning sker i Europa kan vi ha god kontroll över hela värdekedjan från idé till levererad produkt.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär.

Till kontakt